Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
10/05/1998

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ năng

Chứng chỉ

Sở thích

Nguyễn Thị Lan Phương

- Kế toán bán hàng

- Nhân viên kế toán

- Hành chính nhân sự

Trình độ học vấn
Trường Đại học Tân Trào
Chuyên ngành: Kế toán
Kinh nghiệm làm việc
Công ty TNHH TM & SX Vĩnh Tiến
Vị trí: Nhân viên bán hàng
Hoạt động
Nhóm tình nguyện mùa hè xanh Trường Đại học Tân Trào
Tình nguyện viên
Họ và tên Nguyễn Thị Lan Phương
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 55 điểm ID : 20476
Ngày cập nhật 10 tháng trước 142
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
May mặc & phụ kiện
Kế toán bán hàng | Nhân viên kế toán | Hành chính nhân sự
Tuyên Quang | Tuyên Quang
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 35 0 0 0
Đăng ký tư vấn x