Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Thị Kim Phượng
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 53 điểm ID : 23141
Ngày cập nhật 1 tháng trước 65
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Kế toán thực tập
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận 1 | Quận Tân Bình | Quận 3 | Quận 10 | Quận 11 | Quận 5 | Quận 6
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
13 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x