Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Thị Kiệm
TT công việc Đã đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 10138
Ngày cập nhật 4 tháng trước 305
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 8 năm
Kế toán trưởng
Thái Nguyên | Thái Nguyên
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x