Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
20/07/1990

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Nguyễn Thị Huỳnh Hoa

- Kế toán tiền mặt, ngân hàng

Trình độ học vấn
Kinh nghiệm làm việc
Hoạt động
Tên hoạt động
Vị trí hoạt động
Dự án tham gia
Tên công ty
Tên dự án
Thông tin thêm
Tên công ty
Vị trí làm việc
Họ và tên Nguyễn Thị Huỳnh Hoa
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 55 điểm ID : 7887
Ngày cập nhật 1 năm trước 274
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Kế toán tiền mặt, ngân hàng
Hậu Giang | Long Mỹ
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
15 20 0 0 0
Đăng ký tư vấn x