Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Thị Hương Thảo
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 55 điểm ID : 20627
Ngày cập nhật 9 tháng trước 113
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 7 năm
Dịch vụ kế toán
Kế toán tổng hợp | Kế toán trưởng | Kế toán tiền lương
Bà Rịa - Vũng Tàu | Bà Rịa | Châu Đức | Tân Thành
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
15 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x