Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Thị Hường
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 58 điểm ID : 18951
Ngày cập nhật 3 tháng trước 123
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 11 năm
Kế toán tổng hợp
Hải Phòng | Huyện Thuỷ Nguyên
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 38 0 0 0