Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
04/12/1982

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ NĂNG

GIẢI THƯỞNG

Chứng chỉ

Sở thích

Người tham chiếu

Nguyễn Thị Hồng Phượng

- Kế toán thuế

- Kế toán nội bộ

- Kế toán tổng hợp

Trình độ học vấn
Tên trường học
Chuyên ngành
Kinh nghiệm làm việc
Doanh nghiệp tư nhân Thái Long
Kế toán tổng hợp
Doanh nghiệp tư nhân Thái Long
Kế toán tổng hợp
Hoạt động
Tên hoạt động
Vị trí hoạt động
Tên hoạt động
Vị trí hoạt động
Dự án tham gia
Tên công ty
Tên dự án
Thông tin thêm
Tên công ty
Vị trí làm việc
Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Phượng
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 43 điểm ID : 24721
Ngày cập nhật 4 tháng trước 68
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 17 năm
Công ty sản xuất
Kế toán thuế | Kế toán nội bộ | Kế toán tổng hợp
Thái Nguyên | Thái Nguyên | Sông Công | Phú Bình
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
15 28 0 0 0
Đăng ký tư vấn x