Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Thị Hồng
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 3139
Ngày cập nhật 5 ngày trước 126
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 4 năm
Kế toán thuế
Hà Nội | Huyện Đông Anh
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Góp ý giao diện mới x