Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Thị Hồng
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 58 điểm ID : 23914
Ngày cập nhật 4 tháng trước 70
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Kế toán bán hàng | Kế toán nội bộ | Kế toán thực tập
Hưng Yên | Văn Lâm | Yên Mỹ | Mỹ Hào
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
18 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x