Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Thị Hoàn
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 55 điểm ID : 26995
Ngày cập nhật 2 ngày trước 15
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 4 năm
Hoạt động tài chính
Kế toán công nợ | Kế toán bán hàng | Kế toán nội bộ | Chuyên viên tài chính
Bình Dương | Tân Uyên
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
15 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x