Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên NGUYỄN THỊ DUNG
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 15 - 20 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 17743
Ngày cập nhật 1 tháng trước 67
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 15 năm
Kế toán tổng hợp
Đồng Nai | Long Thành
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0