Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Thị Diệu Huyền
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 1 - 3 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 20825
Ngày cập nhật 6 tháng trước 77
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Thiết bị văn phòng & VPP | Kế toán trường học
Kế toán thực tập
Vĩnh Phúc | Vĩnh Yên | Yên Lạc
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x