Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên NGUYỄN THỊ ĐÀO
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 25230
Ngày cập nhật 3 tháng trước 60
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 4 năm
Cung cấp nước & xử lý nước thải
Kế toán kho | Kế toán tiền lương | Hành chính nhân sự
Hải Dương | Nam Sách | Kinh Môn | Thanh Hà
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x