Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
11/08/2000

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ năng

GIẢI THƯỞNG

Chứng chỉ

Sở thích

Người tham chiếu

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

- Kế toán thuế

- Kế toán kho

- Kế toán bán hàng

Họ và tên Nguyễn Thị Bảo Ngọc
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 58 điểm ID : 14605
Ngày cập nhật 1 tuần trước 289
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Mới tốt nhiệp
Kế toán thuế | Kế toán kho | Kế toán bán hàng
Đồng Nai | Biên Hòa
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 38 0 0 0
Đăng ký tư vấn x