Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Thành Quân
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 53 điểm ID : 19681
Ngày cập nhật 1 tháng trước 66
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 3 năm
Công ty dịch vụ
Kế toán thuế | Kế toán tổng hợp
Hải Phòng | Quận Hải An
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 33 0 0 0