Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Quế Anh
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 58 điểm ID : 14733
Ngày cập nhật 1 tuần trước 427
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 2 năm
Nhân viên kế toán
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận Tân Bình
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
18 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x