Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên nguyễn phương hiền
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 48 điểm ID : 18750
Ngày cập nhật 3 tháng trước 74
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 3 năm
Kế toán nội bộ
Hải Phòng | Quận Lê Chân
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 23 5 0 0