Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
02/07/2022

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ năng

Chứng chỉ

Sở thích

Nguyễn Nguyên Thuần

- Kế toán tổng hợp

Trình độ học vấn
Tên trường học
Chuyên ngành
Kinh nghiệm làm việc
Công Ty TNHH TM & Dịch Vụ Tầm Nhìn
Vị trí: Kế toán tổng hợp
Công Ty CP Giấy Hiệp Thành
Kế toán tổng hợp
Họ và tên Nguyễn Nguyên Thuần
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 52 điểm ID : 11312
Ngày cập nhật 1 năm trước 257
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Kế toán tổng hợp
Quảng Ngãi | Quảng Ngãi
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
17 35 0 0 0
Đăng ký tư vấn x