Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn ngọc yến
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 26379
Ngày cập nhật 1 tháng trước 41
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 5 năm
Dịch vụ kế toán
Kế toán thuế | Kế toán công nợ | Kế toán tiền mặt, ngân hàng | Kế toán kho | Kế toán bán hàng | Kế toán nội bộ | Kế toán tổng hợp | Nhân viên kế toán | Kế toán tiền lương | Kế toán công trình | Kế toán TSCĐ | Hành chính nhân sự | Giao dịch viên ngân hàng
Kiên Giang | Rạch Giá | Châu Thành | An Biên
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x