Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Ngọc Ngân
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 20814
Ngày cập nhật 1 tuần trước 30
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Mới tốt nhiệp
Nhân viên kế toán
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận 1 | Quận 4 | Quận 7
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0