Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Ngọc Lan
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 26388
Ngày cập nhật 1 tháng trước 76
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 3 năm
Dịch vụ kế toán | Kế toán xã | Kế toán trường học
Kế toán thuế | Kế toán công nợ | Kế toán tiền mặt, ngân hàng | Kế toán kho | Kế toán bán hàng | Kế toán nội bộ | Kế toán tổng hợp | Nhân viên kế toán | Kế toán giá thành | Kế toán tiền lương | Kế toán công trình | Kế toán TSCĐ | Giao dịch viên ngân hàng
Hà Nội | Quận Cầu Giấy
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x