Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Ngọc Huyền
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 52 điểm ID : 19540
Ngày cập nhật 2 tháng trước 59
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Giáo dục & đào tạo | Thiết bị văn phòng & VPP
Kế toán bán hàng
Hải Phòng | Huyện Thuỷ Nguyên
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 32 0 0 0