Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Ngọc Hân
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 15 - 20 triệu
Điểm hồ sơ 58 điểm ID : 21081
Ngày cập nhật 9 tháng trước 142
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 8 năm
Kế toán thuế | Nhân viên kế toán | Kế toán tiền lương
Bà Rịa - Vũng Tàu | Vũng Tầu | Đất Đỏ | Tân Thành
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
18 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x