Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
25/02/1989

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

GIẢI THƯỞNG

Kỹ năng

Sở thích

Nguyễn Minh Thúy

- Kế toán tổng hợp

Trình độ học vấn
Trường Đại học Thái Nguyên
Chuyên ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Kinh nghiệm làm việc
Từ 2019 đến nay là nhân viên Bưu điện văn hóa xã Xuân Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh
Giao dịch viên
Từ 2013 2016 làm việc tại Ngân hàng MHB
Vị trí: Giao dịch
Hoạt động
Dự án tham gia
Thông tin thêm
Họ và tên Nguyễn Minh Thúy
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 5 - 7 triệu
Điểm hồ sơ 63 điểm ID : 19577
Ngày cập nhật 11 tháng trước 230
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 9 năm
Hoạt động tài chính
Kế toán tổng hợp
Quảng Ninh | Hạ Long | Uông Bí | Đông Triều
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 31 12 0 0
Đăng ký tư vấn x