Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Minh Đức
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 5877
Ngày cập nhật 9 tháng trước 363
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 22 năm
Công ty sản xuất
Kế toán tổng hợp | Hành chính nhân sự
Thái Nguyên | Thái Nguyên
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x