Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Lê Nhật Khánh
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 20 - 30 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 24677
Ngày cập nhật 4 tháng trước 100
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 15 năm
Hoạt động tài chính | Sức khỏe & thiết bị y tế | Dịch vụ kế toán
Kế toán tổng hợp | Kế toán trưởng | Kiểm toán viên | Phó phòng kế toán | Trưởng phòng tài chính | Vị trí khác | Giám đốc tài chính
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận Thủ Đức | Quận 9 | Quận 2
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x