Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Huy Tuân
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 21188
Ngày cập nhật 8 tháng trước 167
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 8 năm
Bất động sản | Dịch vụ kế toán | Tuyển dụng, cung ứng nhân sự
Kế toán tổng hợp | Chuyên viên tuyển dụng | Vị trí khác
Thái Nguyên | Thái Nguyên
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x