Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
27/04/1987

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ năng

GIẢI THƯỞNG

Chứng chỉ

Sở thích

Người tham chiếu

Nguyễn Hữu Thắng

- Kế toán tổng hợp

- Kế toán trưởng

- Nhân viên kế toán

Trình độ học vấn
Tên Trường Học : Trường Học Viện Tài Chính Hà Nội
Chuyên ngành : Kế Toán
Tên trường học
Chuyên ngành
Kinh nghiệm làm việc
Từ năm 2009-2010
Tôi làm việc tại Công ty Cầu Đường 75 thuộc CicenCo 8
Từ năm 2010-2012
Tôi làm việc tại Công ty Cổ Phần Tecco Hà Tĩnh
Từ năm 2012-2019
Tôi làm việc tại Công ty Cổ Phần DVTH Dầu Khí Vũng Tàu
Từ năm 2019 - nay
Tôi làm việc tại Công ty Anh Quân,Công ty Tân Hoàn
Hoạt động
Tôi làm việc tại Công ty Cổ Phần DVTH Dầu Khí Vũng Tàu
Phong trào Hiến máu nhân đạo
Công Ty TNHH Tân Hoàn
Các hoạt động tình nguyện giúp đỡ người nghèo.
Dự án tham gia
Tôi làm việc tại Công ty Cổ Phần Tecco Hà Tĩnh
Dự án xây dựng chung cư của tập đoànTecco
Tôi làm việc tại Công ty Cổ Phần DVTH Dầu Khí Vũng Tàu
Dự án Quản trị Kho hàng,Quản lý chi phí
Thông tin thêm
Tên công ty
Vị trí làm việc
Họ và tên Nguyễn Hữu Thắng
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 15 - 20 triệu
Điểm hồ sơ 58 điểm ID : 20268
Ngày cập nhật 10 tháng trước 336
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 14 năm
Nhà hàng khách sạn | Hoạt động tài chính | Bất động sản
Kế toán tổng hợp | Kế toán trưởng | Nhân viên kế toán
Bà Rịa - Vũng Tàu | Vũng Tầu | Bà Rịa | Đất Đỏ
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 38 0 0 0
Đăng ký tư vấn x