Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Hồng Sơn
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 58 điểm ID : 24456
Ngày cập nhật 5 tháng trước 67
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 10 năm
Kế toán thuế | Kế toán tổng hợp | Kế toán trưởng
Thái Nguyên | Thái Nguyên | Sông Công | Đồng Hỷ
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
18 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x