Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
16/07/1989

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ năng

GIẢI THƯỞNG

Chứng chỉ

Sở thích

Người tham chiếu

Nguyễn Đức Phúc

- Kế toán thuế

- Kế toán công nợ

- Kế toán tiền mặt, ngân hàng

- Kế toán kho

- Kế toán nội bộ

- Kế toán tổng hợp

- Kế toán trưởng

- Nhân viên kế toán

- Kế toán giá thành

- Kế toán tiền lương

- Kế toán công trình

- Kế toán TSCĐ

- Phó phòng kế toán

Trình độ học vấn
Tên trường học: Trường Đại học dân tộc Quảng Tây
Chuyên nghành: Kinh tế quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Công ty nhiệt điện Sơn Động - TKV
Vị trí: Kế toán thanh toán, Kế toán công nợ, Kế toán Thuế
Viện nghiên cứu môi trường và phát triển nông nhiệp nông thôn
Vị trí: Nhân viên văn phòng, NV kinh doanh
Hoạt động
Tên hoạt động
Vị trí hoạt động
Tên hoạt động
Vị trí hoạt động
Dự án tham gia
Tên công ty
Tên dự án
Thông tin thêm
Tên công ty
Vị trí làm việc
Họ và tên Nguyễn Đức Phúc
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 53 điểm ID : 25900
Ngày cập nhật 2 tháng trước 78
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 5 năm
Lĩnh vực khác
Kế toán thuế | Kế toán công nợ | Kế toán tiền mặt, ngân hàng | Kế toán kho | Kế toán nội bộ | Kế toán tổng hợp | Kế toán trưởng | Nhân viên kế toán | Kế toán giá thành | Kế toán tiền lương | Kế toán công trình | Kế toán TSCĐ | Phó phòng kế toán
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận 1 | Quận Thủ Đức | Quận 9 | Quận 2 | Quận 7
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 33 0 0 0
Đăng ký tư vấn x