Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Đình Dũng
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 2572
Ngày cập nhật 2 tháng trước 384
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 10 năm
Công ty dịch vụ
Nhân viên kế toán
Bắc Ninh | Bắc Ninh
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x