Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Đình Dũng
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 11057
Ngày cập nhật 1 tháng trước 191
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 10 năm
Dịch vụ kế toán
Nhân viên kế toán
Bắc Ninh | Bắc Ninh
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x