Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Ngô Thị Nguyệt
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 58 điểm ID : 25073
Ngày cập nhật 2 tháng trước 104
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 3 năm
Nhân viên kế toán
Đồng Nai | Biên Hòa
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
18 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x