Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Đang tải cv.

Họ và tên Ngô Thị Minh
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 51 điểm ID : 20585
Ngày cập nhật 3 ngày trước 83
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Dịch vụ kế toán
Kế toán bán hàng | Kế toán nội bộ | Kế toán thực tập
Hải Dương | Hải Dương | Nam Sách | Thanh Hà
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 31 0 0 0