Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
12/08/1991

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ năng

GIẢI THƯỞNG

Chứng chỉ

Sở thích

Người tham chiếu

Ngô Nhật Quang

- Kế toán trưởng

- Trưởng phòng tài chính

- Giám đốc tài chính

Trình độ học vấn
Trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh
Kế toán - Tài chính
Kinh nghiệm làm việc
Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C
Trưởng nhóm Kiểm toán
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đông Dương Nha Trang
Phó phòng Tài chính - Kế toán
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đông Dương Nha Trang
Thành viên Ban Kiểm soát nội bộ
Thông tin thêm
Tên công ty
Vị trí làm việc
Họ và tên Ngô Nhật Quang
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 20 - 30 triệu
Điểm hồ sơ 55 điểm ID : 24714
Ngày cập nhật 4 tháng trước 73
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 7 năm
Hoạt động tài chính
Kế toán trưởng | Trưởng phòng tài chính | Giám đốc tài chính
Khánh Hòa | Nha Trang | Cam Lâm | Vạn Ninh
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 35 0 0 0
Đăng ký tư vấn x