Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Mai trọng tai
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Trên 30 triệu
Điểm hồ sơ 65 điểm ID : 18236
Ngày cập nhật 1 tháng trước 144
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 12 năm
Kế toán trưởng
Hải Phòng | Quận Kiến An
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
18 40 7 0 0