Họ và tên Mai Thị Lành
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 51 điểm ID : 19628
Ngày cập nhật 2 tuần trước 29
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 21 năm
Công nghiệp nặng
Kế toán tổng hợp
Quảng Nam | Núi Thành
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 31 0 0 0