Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Đang tải cv.

Họ và tên Ma Thị Quỳnh
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 58 điểm ID : 16027
Ngày cập nhật 1 năm trước 221
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 9 năm
Kế toán tổng hợp
Bắc Kạn | Bắc Kạn
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 38 0 0 0
Đăng ký tư vấn x