Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
15/11/1990

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ năng

GIẢI THƯỞNG

Chứng chỉ

Sở thích

Người tham chiếu

Lưu Thị Thùy

- Kế toán tổng hợp

Trình độ học vấn
Kinh nghiệm làm việc
Hoạt động
Tên hoạt động
Vị trí hoạt động
Dự án tham gia
Tên công ty
Tên dự án
Thông tin thêm
Tên công ty
Vị trí làm việc
Họ và tên Lưu Thị Thùy
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 40 điểm ID : 7059
Ngày cập nhật 1 tháng trước 190
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 9 năm
Dịch vụ kế toán
Kế toán tổng hợp
Bình Dương | Dĩ An
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 20 0 0 0
Đăng ký tư vấn x