Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
02/07/2022

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ năng

GIẢI THƯỞNG

Chứng chỉ

Sở thích

Người tham chiếu

Lương Ngọc Yến

- Nhân viên kế toán

Trình độ học vấn
Dự án sanketoan.vn (2014 - 2015)
Khách hàng :Công ty cổ phần thanh toán Sắc màu.
Kinh nghiệm làm việc
Công ty TNHH cổ phần Sắc màu
Vị trí: Kế toán tổng hợp
Công ty cổ phần Sắc màu
Vị trí: Nhân viên kế toán
Hoạt động
Nhóm tình nguyện Sàn kế toán 1
Tình nguyện viên
Nhóm tình nguyện Sàn kế toán 1
Tình nguyện viên
Dự án tham gia
Dự án sanketoan.vn (2014 - 2015)
Khách hàng :Công ty cổ phần thanh toán Sắc màu.
Thông tin thêm
Thêm thông tin nếu cần
Thêm thông tin nếu cần
Họ và tên Lương Ngọc Yến
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 50 điểm ID : 15752
Ngày cập nhật 1 năm trước 299
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Nhân viên kế toán
Đồng Tháp | Sa Đéc
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
12 38 0 0 0
Đăng ký tư vấn x