Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
09/09/1996

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ năng

Sở thích

Lê Vương

- Kế toán thuế

- Kế toán công nợ

- Kế toán tiền mặt, ngân hàng

- Kế toán kho

- Kế toán bán hàng

- Kế toán nội bộ

- Kế toán tổng hợp

- Kế toán thực tập

- Kế toán tiền lương

- Hành chính nhân sự

Trình độ học vấn
Trường Đại học Kinh Tế HCM
Chuyên ngành: Kế toán | 10/2019 - 07/2021
Kinh nghiệm làm việc
Công ty TNHH An Phước Books Việt Nam
Vị trí: Nhân viên kế toán nội bộ | 09/2019 - 04/2022
Công ty TNHH Boxes Việt Nam
Vị trí: Nhân viên kế toán nội bộ | 09/2018 - 08/2019
Họ và tên Lê Vương
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 50 điểm ID : 26327
Ngày cập nhật 1 tháng trước 75
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 4 năm
Kế toán thuế | Kế toán công nợ | Kế toán tiền mặt, ngân hàng | Kế toán kho | Kế toán bán hàng | Kế toán nội bộ | Kế toán tổng hợp | Kế toán thực tập | Kế toán tiền lương | Hành chính nhân sự
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận 12 | Quận Gò Vấp | Quận Phú Nhuận
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
18 32 0 0 0
Đăng ký tư vấn x