Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Lệ Vũ
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 5 - 7 triệu
Điểm hồ sơ 75 điểm ID : 19689
Ngày cập nhật 2 tháng trước 99
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Công ty dịch vụ | Hoạt động tài chính
Kế toán thuế | Nhân viên kế toán | Kế toán thực tập
Hải Dương | Hải Dương | Gia Lộc | Thanh Miện
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 15 0 0