Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Lê Thị Phương
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 19807
Ngày cập nhật 1 tháng trước 46
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 24 năm
Hoạt động tài chính
Kế toán nội bộ | Kế toán tổng hợp | Phó phòng kế toán
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận 3 | Quận 10 | Quận 11
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x