Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
31/10/1997

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ năng

Sở thích

Lê Thị Ninh

- Kế toán nội bộ

Trình độ học vấn
Trường Đại Học Hải Dương
Chuyên ngành
Kinh nghiệm làm việc
Công ty TNHH MTV Nhật Anh
kế toán nọi bộ
Công ty Cổ Phần SX va TM TBĐ Thuận Phát
kế toán
Họ và tên Lê Thị Ninh
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 52 điểm ID : 22174
Ngày cập nhật 7 tháng trước 80
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 3 năm
Dịch vụ kế toán
Kế toán nội bộ
Hải Dương | Hải Dương | Kinh Môn | Kim Thành
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 32 0 0 0
Đăng ký tư vấn x