Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Lê Thị Ngọc Huyền
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 22860
Ngày cập nhật 7 tháng trước 113
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 3 năm
Công ty dịch vụ
Kế toán thuế | Kế toán công nợ | Kế toán tiền mặt, ngân hàng | Kế toán kho | Kế toán bán hàng | Kế toán nội bộ | Kế toán tổng hợp | Nhân viên kế toán | Kiểm toán viên | Kế toán giá thành | Kế toán tiền lương | Kế toán công trình | Kế toán TSCĐ | Phó phòng kế toán
Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | Sơn Tịnh | Tư Nghĩa
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x