Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên LÊ THỊ HUỲNH ANH
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 10 - 15 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 26048
Ngày cập nhật 2 tháng trước 129
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 3 năm
Hoạt động tài chính | Giấy & ngành giấy | Xuất nhập khẩu
Kế toán thuế | Kế toán tiền mặt, ngân hàng | Kế toán nội bộ | Kế toán tổng hợp | Nhân viên kế toán | Kiểm toán viên | Kế toán TSCĐ | Phó phòng kế toán
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận 1 | Quận Tân Bình | Quận Tân Phú | Quận 2 | Quận 10 | Quận 11 | Quận 5
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x