Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên LÊ THỊ HOÀI THU
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 7 - 10 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 17549
Ngày cập nhật 2 tháng trước 136
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 1 năm
Hành chính nhân sự
Đồng Nai | Biên Hòa
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0