Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Lê Thị Dung
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 15 - 20 triệu
Điểm hồ sơ 60 điểm ID : 22639
Ngày cập nhật 2 tháng trước 142
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 9 năm
Cung cấp nước & xử lý nước thải
Kế toán tổng hợp | Phó phòng kế toán
Hà Nội | Quận Hoàng Mai | Huyện Thanh Trì | Quận Hà Đông
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 40 0 0 0
Đăng ký tư vấn x