Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
05/09/1986

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Lê Quốc VInh

- Nhân viên kế toán

Trình độ học vấn
Trường CĐCĐ ĐỒNG THÁP (2006 học CĐCĐ ĐỒNG THÁP-2009 ra trường)
Chuyên ngành : Chuyên ngành kế toán
Kinh nghiệm làm việc
Cty TNHH MTV LƯƠNG THỰC TÂN HỒNG (Năm 2015 làm việc cty TNHH MTV LƯƠNG THƯC TÂN HỒNG-2019 hết làm việc cty TNHH MTV LƯƠNG THỰC TÂN HÔNG)
Vị trí : Kế toán
Hoạt động
Tên hoạt động
Vị trí hoạt động
Dự án tham gia
Tên công ty
Tên dự án
Thông tin thêm
Tên công ty
Vị trí làm việc
Họ và tên Lê Quốc VInh
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 55 điểm ID : 10206
Ngày cập nhật 1 năm trước 338
TT hôn nhân Đã kết hôn
Kinh nghiệm 1 năm
Nhân viên kế toán
Đồng Tháp | Tân Hồng
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
15 30 0 0 0
Đăng ký tư vấn x