Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

*********
*********
28/04/2000

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ năng

Chứng chỉ

Lê Nguyễn Thuý Vy

- Kế toán thực tập

Trình độ học vấn
Tên trường học: Đại học Đồng Nai
Chuyên ngành
Kinh nghiệm làm việc
Họ và tên Lê Nguyễn Thuý Vy
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 47 điểm ID : 25841
Ngày cập nhật 2 tháng trước 92
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Mới tốt nhiệp
Kế toán thực tập
Đồng Nai | Biên Hòa
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
20 27 0 0 0
Đăng ký tư vấn x